Dr. Sár Csabát a 100 legjobb magyar ügyvéd közé választotta a Haszon magazin. haszon-magazin-100-legjobb-ugyvedA felmérés és az ajánlás a versenytársak, azaz a többi ügyvéd ajánlása alapján történt, így különösen értékes az elismerés. Csabát másodmagával természetesen a szellemi alkotások jogában emelték ki. A teljes szöveg:

Dr. Sár Csaba – Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Mindig vonzódott a kultúrához, a műszaki tudományokhoz, és szerette nehéz helyzetek megoldását elősegíteni. Az ügyvédkedés, azon belül is szakterülete, a szerzői jogászi pálya során sok lehetősége adódik ezen dolgozni, és jó érzésnek tartja, ha ezzel hozzájárulhat valamilyen kulturális vagy műszaki alkotás megvalósulásához, megvédéséhez. 1998-ban alapított ügyvédi irodája rendszeresen foglalkozik szerzői jogi közös jogkezelést érintő témákkal, képvisel filmstúdiókat és nemzetközi gyógyszercégeket itthoni szabadalombitorlási ügyekben. Magyar szerzőket, jogutódokat, könyvkiadókat, szoftverfejlesztőket képviselet szerzői jogi jogérvényesítési ügyekben. Arra a perre a legbüszkébb, amelyben egy kiadót képviselt egy József Attila irodalmi hagyatékához tartozó, a költő halála után fellelt mű ügyében a jogutóddal szemben. A perben sikerült érvényt szerezni az elhunyt szerzőt védő jogszabályi rendelkezésnek, amely szerint a szerző halála után fellelt műről az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy azt nyilvánosságra hozatalra szánta. Ezzel jelentős kulturális érték védelméhez sikerült hozzájárulnia.