A World IP Review 12.000 szakértő közül választott

A WIPR Leaders a világ egyik vezető forrása, ha IP szakértőt keresünk. A kézikönyv több mint 1700 jogászt sorol fel, több mint 900-at a szabadalmi és védjegyjogi szekcióban is megemlít. A lista elkészítése során megvizsgálják a praxis történetét, az iparágspecifikus szakértelmet, a releváns jogeseteket, továbbá a hozzá kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységeket, mint a publikációk és az egyetemi oktatás.

Idén 14 magyarországi szakértőt emelt ki a kiadvány, a Sár és Társai Ügyvédi Iroda a Danubia szabadalmi és jogi irodával közösen 4 kollégájával szerepel a listán.

Szakács Eszter, Sár és Társai Ügyvédi IrodaSzakács Eszter szakterületei közé elsősorban az iparjogvédelmi jogérvényesítés, különösen szabadalmi peres ügyek valamint gyógyszerészeti hatósági eljárások tartoznak. Nemzetközileg ismert és elismert szabadalmi ügyvéd, gyógyszerszabadalmi és egyéb szabadalmi, valamint versenyjogi perekben ügyfelei teljes körű jogi képviseletet látja el. Emellett know-how, szabadalmi licencia szerződések elkészítése is a szakterületébe tartozik, továbbá jelentős tapasztalattal rendelkezik a védjegy- és versenyjog továbbá az általános polgári jogi ügyek területén is. Otthonosan mozog a gyógyszerekhez, gyógyászati-segédeszközökhöz kapcsolatos engedélyezési, támogatási, közbeszerzési illetve egyéb eljárások jogszabályi környezetében.

 

Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi IrodaLantos Judit fő szakterülete a szellemi tulajdonjogok védelme, ezen belül is a védjegyekkel kapcsolatos jogi kérdések és jogérvényesítési eljárások, ideértve a védjegyek lajstromozását, felszólalási, törlési és peres eljárásokat. Széleskörű tapasztalatot szerzett a védjegyjogi tanácsadás, védjegylajstromozás, szerződés-készítés, peres eljárások (védjegybitorlási és jellegbitorlási perek) területén, továbbá a felszólalási, törlési eljárások, a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos vámeljárások, valamint a domain nevek regisztrálása és az alternatív vitarendezési eljárás területén.

 

 

A Danubia részéről Szigeti Éva és Molnár Imre került a listára, mely teljes terjedelmében itt tekinthető meg.