2018. március 17-én 9 állásfoglalás jelent meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján az Európai Unió adatvédelmi reformjával (GDPR rendelet) kapcsolatban.

Címeik szerint mindegyik az adatvédelmi tisztviselővel (DPO) kapcsolatos. A NAIH állásfoglalások száma még valószínűleg bővülni fog a következő hetekben és hónapokban.

Az állásfoglalások itt érhetőek el:

http://www.naih.hu/az-adatvedelmi-reformmal-kapcsolatos-allasfoglalasok.html

A NAIH konzultációs szolgáltatása keretében több anonimizált választ is közzétett a GDPR egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban, így részletesen megvizsgálásra került, hogy

  • önkormányzat esetén ki minősül adatkezelőnek,
  • kell-e szakmai segítséget igénybe venni a GDPR megfeleléshez,
  • vannak-e formai és tartalmai előírásai az adatkezelési szabályzatnak a GDPR alapján,
  • külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe esetén kötelező-e az adatvédelmi tisztviselő kinevezése,
  • az adatvédelmi tisztviselőre csak a GDPR vagy más jogszabályok is vonatkoznak-e,
  • vagy mikor kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölése.

A NAIH azzal is foglalkozott konzultációi során, hogy a könyvelők és bérszámfejtők ügyfeleik vonatkozásában hogyan tudnak megfelelni a GDPR előírásainak.

A GDPR rendelet szövege ezen a linken található:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Ha segítségre van szüksége a GDPR rendelet alkalmazásával kapcsolatosan, akkor keressen minket:

https://sarandpartners.hu/gdpr/ 

A cikk szerzője: dr. Horváth Katalin, ügyvéd