GDPR

GDPR audit

IT Biztonsági és jogi szemmel

Az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó új Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) jelentős változást fog hozni az adatvédelemben, amely valamennyi Európai Unióban működő vállalkozást érinteni fog, beleértve a kis- és középvállalkozásokat, nagyvállalatokat és multinacionális vállalatokat is.

Az új szabályok az Európai Unió teljes területén azonos adatvédelmi rendelkezéseket vezetnek be, amelyek szigorú szabályokat tartalmaznak a vállalkozások által végzett mindennemű adatkezelésre és kiemelt figyelmet szentelnek az adatbiztonsági, IT biztonsági kérdéseknek.

Az új rendelet mellett egyes részterületeken fennmarad a nemzeti tagállami szabályozás is, nem elegendő tehát csupán a rendelet szabályainak megfelelni, szükséges a nemzeti adatvédelmi szabályozás módosításnak történő megfelelés is.

Ügyvédi irodánk a rendelet megjelenésétől kezdve kiemelt figyelmet fordít a GDPR-nak való megfeleléshez szükséges jogi lépésekre, számos szakcikkben, rendezvényen foglalkoztunk már eddig is az új adatvédelmi szabályozás jogi hátterével gyakorlati szempontból is.

Hiszünk abban, hogy igazán versenyképes megoldást és szolgáltatást azonban csak úgy lehet nyújtani a GDPR-hoz kapcsolódóan, ha a különböző szakértelmek egységes, komplex szolgáltatásban egyesülnek, és az ügyfelek felé a technológiai, szervezési, menedzsment, személyzeti és jogi kérdések egy egységes csatornán, komplex szolgáltatásként kerülnek nyújtásra.

Ügyvédi Irodánk a GDPR és az adatvédelem területén teljeskörű audit szolgáltatást nyújt, valamint széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az online szolgáltatások, online fizetési rendszerek, elektronikus és mobilkereskedelem jogi kérdéseiben, ezért egy vállalkozás teljes online és offline működésével kapcsolatban komplex adatvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi megoldásokat tudunk kínálni.

GDPR ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI AUDIT SZOLGÁLTATÁSUNK TARTALMA

I. FÁZIS – ÁTVILÁGÍTÁS
GDPR-nak való adatvédelmi megfelelés ellenőrzése, módosítási, szabályozási szükséglet felmérése.
Elektronikus kereskedelmi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, módosítási, szabályozási szükséglet felmérése.

II. FÁZIS – MEGVALÓSÍTÁS
Szabályzatok, szerződések, általános szerződési és üzleti feltételek elkészítése, szükséges módosítása a GDPR-nak megfelelően.
Adatvédelmi, adatkezelési, információbiztonsági általános szerződési feltételek elkészítése a szerződések kötelező mellékleteként.

III. FÁZIS – EDUKÁCIÓ
Személyes oktatás tervezése és megtartása meglévő munkavállalóknak, oktatási PPT slide-ok elkészítése.
Adatvédelmi edukációs anyag elkészítése a később belépő munkavállalóknak – felelősök felkészítése.

IV. FÁZIS – TÁMOGATÁS
A működés során felmerülő kérdések megválaszolása, jogi tanácsadás a felmerülő kérdésekben.
Eredménydokumentumok szükséges módosítása a kialakuló bírói gyakorlatnak, későbbi jogszabályváltozásnak megfelelően.

Jogi csapatunk tagjai


Hennelné dr. Komor Ildikó, Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Hennelné dr. Komor Ildikó
irodavezető partner, ügyvéd

A szellemi alkotások területén, különösen az összetett védjegyjogi ügyekben, a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos vámeljárások területén, továbbá domain és szabadalmi ügyekben, ezen túlmenően kereskedelmi szerződésekkel és komplex online és offline ügyletekkel, adatvédelemmel kapcsolatban lát el jogi képviseletet, azaz e területeken jogi tanácsadást nyújt, bíróság előtti perképviseletet lát el, valamint a szerződések, bíróságon kívüli egyezségek előkészítésével foglalkozik.

dr. Beraczkai Dávid
ügyvédjelölt

Beraczkai Dávid szakterületei közé elsősorban a szerzői és szoftverjogi kérdések, a polgári és kereskedelmi jogi ügyek, valamint a fizetésképtelenségi kérdések tartoznak, jelentős tapasztalattal rendelkezik az elektronikus kereskedelmi és adatvédelmi kérdésekben is. Általános szerződési feltételek, adatvédelmi és egyéb szabályzatok elkészítésével kapcsolatos jogi tanácsadással is támogatja ügyfeleinket.

dr. Kováts Borbála
ügyvédjelölt

Kováts Borbála elsősorban védjegyjogi ügyekkel foglalkozik, ezen belül főként felszólalási, törlési és védjegybitorlási eljárásokban vesz részt. Tapasztalattal rendelkezik a versenyjog, valamint általános polgári jog (társasági jog, ingatlanjog) területén is. Számos adatvédelmi vonatkozású ügyben vett részt.

KIajánló
Kapcsolat
Cikkeink